Metalliuutiset - Ennuste vuoteen 2024

Metalliuutiset - Ennuste vuoteen 2024

Venäjän vastaiset pakotteet eivät ole merkittävästi vaikuttaneet metallien maailmanlaajuiseen tarjontaan. Tämän seurauksena teollisuusmetallien tarjonta on edelleen hyvällä tasolla, ja odotamme, että vuodesta 2024 tulee aiempia vuosia rauhallisempi ja ennustettavampi.


Myös suurimmat taloudet ovat palaamassa kasvun uralle.

Vastuuvapauslauseke

Metallien hintaennuste

Odotuksemme vuodelle 2024:

Hintaennuste 2024
  Hinnat USD Hinnat EUR
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Alumiini 2.225 2.275 2.375 2.450 2.050 2.150 2.250 2.350
Kupari 8.400 8.400 8.500 8.600 7.700 7.925 8.100 8.275
Nikkeli 17.500 17.000 17.000 17.300 16.055 16.050 16.200 16.650

EUR-hinta on odotettu hinta kerrottuna EUR/USD-termiinikäyrällä.

Korot, inflaatio ja kasvu

Uskomme, että korot ja inflaatio ovat nyt saavuttaneet huippunsa, ja että vuonna 2024 markkinat kääntyvät parempaan suuntaan ja tuottavuus nousee.

Eurooppa ja Yhdysvallat

Euroopassa odotetaan ensimmäistä koronalennusta jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vuoden aikana odotetaan 0,25 prosenttiyksikön koronalennuksia yhteensä 5-6 kertaa.

Yhdysvalloissa odotetaan määrällisesti vähemmän koronalennuksia ja ensimmäisen koronalennuksen odotetaan tapahtuvan hieman myöhemmin kuin Euroopassa. Koronalennusten suunta on kuitenkin laskeva kuten Euroopassa.

Jos Eurooppa laskee korkoja nopeammin ja enemmän kuin Yhdysvallat, se voisi vahvistaa dollaria entisestään suhteessa euroon. Tällöin metallien hinnat nousisivat enemmän euroissa kuin dollareissa.

Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa odotetaan tuotannon kasvua jälleen kesän 2024 jälkeen. Saksan kasvunäkymät ovat kuitenkin alhaisella tasolla, joten esimerkiksi autoteollisuuden kysyntä voi olla vaisua suurimman osan vuotta 2024.

Kiina

Kiinan talouden kehityksellä on ratkaiseva merkitys metallien hinnoille Kiinan ollessa alumiinin ja kuparin suurin kuluttaja.

Kiinassa tilanne on erilainen kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kiina on kamppaillut koko vuoden hitaan talouskasvun kanssa, jota Kiinan hallitus on pyrkinyt vauhdittamaan antamalla taloudellista tukea eri aloille. Kasvun odotetaan olevan Kiinassa hitaampaa kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Kupari

Kuparin kysyntä on korkealla tasolla vihreän siirtymän vuoksi, mutta investointeja uusiin kuparikaivoksiin ei kuitenkaan tehdä. Odotamme huomion kiinnittyvän enemmän tähän asiaan vuonna 2024, mikä voi aiheuttaa kuparin hinnan nousua.

Alumiini

Kiinan kuivuuskausien aikana alumiinin tuotantoa vähennetään vesivoimalla tuotetun sähkön säästämiseksi. Tämä tarkoittaa, että Kiinan tuleva kuivuuskausi saattaa vaikuttaa alumiinin maailmanmarkkinahintaan.

Kuparin tavoin alumiini on myös haluttu metalli vihreässä siirtymässä, mikä voi nostaa hintaa tulevina vuosina.

Ruostumattomat teräkset

Ruostumattomien terästen osalta odotamme yleisesti ottaen melko vakaata vuotta, ja että seosainelisät pysyvät lähellä tämän hetkistä tasoa.

Nikkeli

Odotamme nikkelin hinnan vakiintuvan vuonna 2024.

Lontoon metallipörssi (LME) kamppailee edelleen saadakseen kauppiaiden luottamuksen takaisin parin myrskyisän vuoden jälkeen, mutta nikkelin tarjonta on vakaata.

Nikkelin hinta 2023
Nikkelin kurssi on laskenut 40 prosenttia vuoden alusta.

Molybdeeni

Molybdeenin hinta on edelleen erittäin epävakaa, ja tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Spekulatiivinen kaupankäynti ja kysynnän kasvu aiheuttavat molybdeenin hinnan vaihtelua, ja tämä näyttää jatkuvan vuonna 2024.

Molybdeenin hinta 2023
Molybdeenin hinta on vaihdellut paljon vuonna 2023

Romu

Romun odotetaan vaikuttavan suhteellisen vähän hintoihin vuonna 2024. Kierrätykseen kiinnitetään kuitenkin yhä enemmän huomiota, joten romun hinta nousee todennäköisesti merkittävästi tulevina vuosina.

Energia

Odotamme, että energialisät nousevat tänä talvena. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että lähestyisimme vuoden 2022 tilannetta.