Tietosuojaseloste

Alumeco-konsernin ulkoiset tietosuojakäytännöt

Tietoja Alumeco-konsernista

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikissa Alumeco-konsernin yrityksissä (jäljempänä ”Alumeco”).

Johdanto

Alumecon konsernirakenteen – erityisesti yhteisten palvelujen laajuuden ja siitä johtuvan yhteisen tietovastuun – vuoksi Alumecolla on yksi yleinen tietosuojakäytäntö.

Ollessaan tekemisissä asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden liiketoimintakumppaneiden kanssa Alumeco saa käyttöönsä asiakkaisiin, alihankkijoihin ja liiketoimintakumppaneihin liittyviä luonnollisia henkilöitä koskevia henkilötietoja. Tämä tietosuojakäytäntö koskee näiden tietojen käsittelyä.

Asiakkaat ja alihankkijat

Kenen tietoja käsitellään
Alumeco käsittelee entisten, nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden, alihankkijoiden ja liiketoimintakumppanien tietoja sekä näiden henkilöryhmien luonnollisten yhteyshenkilöiden (jäljempänä ”rekisteröityjen”) tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa ammattimaisen palvelun tarjoaminen asiakkaillemme, alihankkijoillemme ja liiketoimintakumppaneillemme. Rekisteröityjen henkilötietoja käytetään tästä syystä seuraaviin tarkoituksiin: markkinointi, myynti, hankinta, valmistus, jakelu, markkinatutkimus, tuotekehitys, liiketoiminnan kehittäminen ja tilastointi.

Käsiteltävät henkilötiedot

Alumeco käsittelee tavanomaisia tietoja, mukaan lukien yhteystietoja, kuten luonnollisten yhteyshenkilöiden nimiä, sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisena perusteena on sopimus, mikäli sellainen on syntynyt. Mikäli henkilötietojen käsittely ei johdu sopimuksesta, käsittelyn lainmukaisena perusteena on oikeutettu etu.

Punnittaessa toisilleen vastakkaisia etuja katsotaan, että Alumecon etu, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä edellä mainittuihin tarkoituksiin, on painavampi kuin rekisteröidyn etu, joka edellyttää, että Alumeco ei käsittele henkilötietoja. Erityisesti mainitaan, että henkilötietoja tallennetaan vain siinä määrin kuin se katsotaan tarpeelliseksi ja milloin tiedot eivät ole yksityisluonteisia.

Henkilötietojen säilytys

Alumeco käsittelee henkilötietoja ehdottoman luottamuksellisesti. Henkilötietoja voidaan välittää Alumeco-konsernin sisällä rajattuihin tarkoituksiin.
Alumeco on määritellyt, millä työntekijäryhmillä on pääsy määrättyihin henkilötietoihin.

Henkilötietoja säilytetään Alumecolla niin kauan kuin tietojen käsittelyn tarkoitus sitä edellyttää.
Säilytysaika määräytyy Alumecon lainmukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien perusteella. Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan pääsääntöisesti viimeistään viiden vuoden kuluttua viimeisestä rekisteröidyn ja Alumecon välisestä kanssakäymisestä.

Henkilötietojen siirto

Alumeco siirtää henkilötietoja konserniyhtiöille.

Alumeco käyttää henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja Alumecon puolesta.
Alumecon tietojenkäsittelysopimusten mukaan tietojenkäsittelijöiden on noudatettava riittäviä teknisiä ja rakenteellisia turvatoimia, ja Alumecolla on velvollisuus valvoa, että käytetyt tietojenkäsittelijät toimivat Alumecon ohjeiden mukaisesti.
Henkilötietoja ei siirretä muualle ilman rekisteröidyn suostumusta, lukuun ottamatta tietojen luovuttamista viranomaisille ja oikeuden määräyksestä.

Verkkosivusto

Verkkosivuston tarkoitus
Verkkosivuston tarkoituksena on myydä ja markkinoida alumiinituotteitamme ja palvelujamme ammattimaisille metallin käyttäjille. Lisäksi verkkosivustomme sisältää teknisiä tietoja ja alumiinin käyttöä koskevia yleisiä ohjeita asiakkaille.

Käsiteltävät henkilötiedot

Verkkosivuston käytöstä rekisteröidään tavanomaisia henkilötietoja.

Tietoa evästeistä:
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan verkkoselaimeen laitteessa, jonka kautta rekisteröity käyttää verkkosivustoa. Evästeiden avulla voidaan tunnistaa käytetty laite ja kerätä tietoja rekisteröidyn verkkokäyttäytymisestä sekä varmistaa, että laite toimii teknisesti oikein.

Kun käyttäjä vierailee verkkosivuillamme, laitteelle asennetaan evästeitä tietojen keräämistä ja järjestämistä varten

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisena perusteena Alumecon verkkosivulla vierailun yhteydessä on oikeutettu etu. Punnittaessa toisilleen vastakkaisia etuja katsotaan, että Alumecon etu, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä edellä mainittuihin tarkoituksiin, on painavampi kuin rekisteröidyn etu, joka edellyttää, että Alumeco ei käsittele henkilötietoja. Erityisesti mainitaan, että henkilötietoja tallennetaan vain siinä määrin kuin se katsotaan tarpeelliseksi ja milloin tiedot eivät ole yksityisluonteisia.

Henkilötietojen säilytys

Alumeco käyttää erilaisia Googlen ohjelmia rekisteröityä koskevien tietojen järjestämiseksi ja analysoimiseksi ja niiden muuttamiseksi rakenteiseen muotoon.

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen Alumeco käyttää Leadfeeder-ohjelmaa. Leadfeeder on Google Analyticsiin kytketty työkalu ja se käyttää verkkosivuston evästeitä. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä, mikä yritys tai henkilö on vieraillut verkkosivuilla ja millä sivuilla hän on käynyt. Kerättyä tietoa käytetään asiakaspalvelun kehittämiseen sekä myynnin ja markkinoinnin tukena.

Lue lisätietoja Leadfeederin evästeistä tästä: https://www.leadfeeder.com/privacy/

Henkilötietojen siirto

Tietoja siirretään Googlelle niiden järjestämiseksi ja analysoimiseksi ja muuttamiseksi rakenteiseen muotoon. Googlella arvioidaan olevan riittävä turvataso ja riittävät tekniset ja organisatoriset tietoturvajärjestelyt, joilla varmistetaan, että rekisteröityä koskevia tietoja ei joudu vahingossa tai laittomasti vääriin käsiin tai ulkopuolisten tietoon tai muutoin väärinkäytetyksi.

Chat-toiminto

Chat-toiminnon tarkoitus
Chat-toiminnon tarkoituksena on tarjota verkkosivuston käyttäjille mahdollisuus saada neuvoja ja ohjeita nopeasti ja joustavasti. Samalla Alumeco hyödyntää mahdollisuuden muodostaa tilastotietoja.

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilötiedot ovat tavanomaisia. Alumeco tallentaa chat-toimintoa käyttävien henkilöiden nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisena perusteena Alumecon chat-toiminnon käytön yhteydessä on oikeutettu etu. Punnittaessa toisilleen vastakkaisia etuja katsotaan, että Alumecon etu, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä edellä mainittuihin tarkoituksiin, on painavampi kuin rekisteröidyn etu, joka edellyttää, että Alumeco ei käsittele henkilötietoja. Erityisesti mainitaan, että henkilötietoja tallennetaan vain siinä määrin kuin se katsotaan tarpeelliseksi ja milloin tiedot eivät ole yksityisluonteisia.

Henkilötietojen säilytys

Tietoja ei säilytetä paikallisesti Alumecolla.

Henkilötietojen siirto

Tiedot siirretään Netop Business Solutions A/S:lle. Netop Business Solutions A/S:llä arvioidaan olevan riittävä turvataso ja riittävät tekniset ja organisatoriset tietoturvajärjestelyt, joilla varmistetaan, että rekisteröityä koskevia tietoja ei joudu vahingossa tai laittomasti vääriin käsiin tai ulkopuolisten tietoon tai muutoin väärinkäytetyksi.

Verkkokauppa

Verkkokaupan tarkoitus

Alumecon verkkokaupan tarkoituksena on myydä tuotteitamme asiakkaille.

Käsiteltävät henkilötiedot

Alumeco tallentaa tavanomaisia henkilötietoja yhteyshenkilöistä, kuten nimen ja sähköpostiosoitteen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisena perusteena Alumecon verkkokauppavierailun yhteydessä on oikeutettu etu. Punnittaessa toisilleen vastakkaisia etuja katsotaan, että Alumecon etu, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä edellä mainittuihin tarkoituksiin, on painavampi kuin rekisteröidyn etu, joka edellyttää, että Alumeco ei käsittele henkilötietoja. Erityisesti mainitaan, että henkilötietoja tallennetaan vain siinä määrin kuin se katsotaan tarpeelliseksi ja milloin tiedot eivät ole yksityisluonteisia.

Henkilötietojen säilytys

Verkkokauppa on integroitu Alumecon toiminnanohjausjärjestelmään.

Verkkosivustomme on suojattu SSL-salaustekniikalla, joka varmistaa, että vain lähettäjä (käyttäjä) ja vastaanottaja (Alumeco) voivat lukea heidän välillään kulkevia tietoja.

Henkilötietojen siirto

Tietoja ei siirretä.

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median käytön tarkoitus

Sosiaalisen median käytön tarkoituksena on Alumecon ja sen alumiinituotteiden markkinointi sekä vuorovaikutus asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Alumeco käyttää seuraavia sosiaalisen median alustoja: YouTube, LinkedIn, Facebook ja Instagram.

Käsiteltävät henkilötiedot

Alumeco tallentaa edellä mainittujen sosiaalisen median alustojen käyttäjien tavanomaisia henkilötietoja käyttäjätietojen ja verkkokäyttäytymisen muodossa.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisena perusteena Alumecon sosiaalisen median tileillä vierailujen yhteydessä on oikeutettu etu. Punnittaessa toisilleen vastakkaisia etuja katsotaan, että Alumecon etu, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä edellä mainittuihin tarkoituksiin, on painavampi kuin rekisteröidyn etu, joka edellyttää, että Alumeco ei käsittele henkilötietoja. Erityisesti mainitaan, että henkilötietoja tallennetaan vain siinä määrin kuin se katsotaan tarpeelliseksi ja milloin tiedot eivät ole yksityisluonteisia.

Henkilötietojen säilytys

YouTube: Alumecolla on kanava, joka sisältää videoita yhtiöstä, sen toiminnasta ja alumiinituotteista. Alumeco käyttää tilastointimoduulia, jonka avulla se voi analysoida käyttäjädataa ja vierailijoiden verkkokäyttäytymistä.

LinkedIn: Alumecolla on yrityssivu, jolla julkaistaan tietoja Alumecosta ja sen tuotteista sekä ilmoituksia avoimista työpaikoista. Alumeco käyttää tilastointimoduulia, jonka avulla se voi analysoida käyttäjädataa ja vierailijoiden verkkokäyttäytymistä.

Facebook/Instagram: Alumecolla on Facebook- ja Instagram-profiilit, joilla julkaistaan tietoja Alumecosta ja sen tuotteista sekä ilmoituksia avoimista työpaikoista. Alumeco käyttää Facebook Business Managerin kautta tilastointimoduulia, jonka avulla se voi analysoida käyttäjädataa ja vierailijoiden verkkokäyttäytymistä.

Henkilötietojen siirto

YouTube, LinkedIn, Facebook ja Instagram tallentavat edellä mainittuja tietoja.
YouTubella, LinkedInillä, Facebookilla ja Instagramilla arvioidaan olevan riittävä turvataso ja riittävät tekniset ja organisatoriset tietoturvajärjestelyt, joilla varmistetaan, että rekisteröityä koskevia tietoja ei joudu vahingossa tai laittomasti vääriin käsiin tai ulkopuolisten tietoon tai muutoin väärinkäytetyksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on tiettyjä oikeuksia, ja Alumecon velvollisuus on varmistaa niiden toteutuminen. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja Alumeco on kerännyt hänestä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskeva virheellinen tieto korjatuksi.

Mikäli haluat vaatia henkilötietojasi poistettavaksi, rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä Alumecolla tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, voit ottaa yhteyttä Alumecoon lähettämällä postia sähköpostiosoitteeseen GDPR@alumeco.dk.

Mikäli Alumeco käsittelee henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, lähetä asiaa koskeva pyyntösi sähköpostiosoitteeseen GDPR@alumeco.dk.

Muuta

Tämän tietosuojakäytännön lisäksi Alumecolla on tietoturvakäytäntö, jonka tarkoituksena on varmistaa, että henkilötietojen käsittely tapahtuu riittävän tietoturvallisesti. Alumecon tietoturvakäytäntöä päivitetään vuosittain yrityksen tietotekniikkapäivityksen yhteydessä.

Alumeco varaa oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöään yksipuolisesti milloin tahansa. Kulloinkin voimassa oleva tietosuojakäytäntö on nähtävissä Alumecon verkkosivustolla.
Tietosuojakäytäntöä koskevat tiedustelut voi osoittaa Alumecon lakiasiainosastolle osoitteeseen GDPR@alumeco.dk.