Katsaus metallimarkkinaan 2022

Billede 5.jpg

24.1.2022

Epätavallinen markkinatilanne jatkuu vuonna 2022, eikä loppua ole näköpiirissä. Pyysimme Jyske Bankin myyntipäällikkö Lars Tragstrupia ja Alumecon ruostumattomien terästen tuotepäällikköä Simon Lyngholmia kertomaan ennusteensa metallimarkkinoista vuonna 2022.

Yleiskatsaus

Maailmanlaajuiset metallivarastot ovat historiallisen alhaiset, eikä tilanne näytä paranevan vuonna 2022. Metallien hinnat seuraavat energian hintojen räjähdysmäistä nousua - ja siirtyminen vihreään energiaan ja sähköajoneuvoihin lisää erityisesti kuparin ja alumiinin kysyntää.

Kuparin hinta hyppäsi 25 % vuonna 2021 ja saavutti kaikkien aikojen korkeimman tason (10 747 USD/tonni), kun taas alumiinin hinta nousi 42 % ja saavutti korkeimman tason sitten vuoden 2008.

 

Graph
Tämä kaavio osoittaa, miten energian hinnat (sininen) vaikuttivat metallien hintoihin (punainen) vuonna 2021.

Alumiini - energiakriisi jarruttaa tuotantoa

Alumiinin tuotanto on hyvin energiaintensiivistä ja Lars Tragstrupin mukaan energiakriisin vaikutusta tähän metalliin on mahdotonta yliarvioida.

Kriisi on saanut Kiinan säännöstelemään sähköä entisestään (lue siitä lisää täältä), mikä on vähentänyt Kiinan alumiinisulattojen kapasiteettia 7 prosenttia viime vuonna. Paineen lievittämiseksi Kiina on lisännyt hiilituotantoaan, mutta koska tämä on ristiriidassa maan vihreän ohjelman kanssa, se on vain väliaikainen ratkaisu. Myös eurooppalaiset sulatot leikkaavat tuotantoaan energian hinnan vuoksi, ja tämän odotetaan vaikuttavan 700 000 tonnin kapasiteettiin.

Goldman Sachs arvioi, että alumiinin kokonaisvaje on 1 800 000 tonnia, mikä vastaa lähes maailman nykyistä varastoa. Ei siis ole epätodennäköistä, että varastot ovat kriittisen pienet vuoden 2022 loppuun mennessä.

Graph

Kupari - ei muutoksia tilanteeseen näkyvissä

Vuonna 2021 kuparin hinta oli 10 747 dollaria tonnilta, ja sen jälkeen se on vaihdellut pitkälti 9 000 ja 10 000 dollarin välillä. Lars Tragstrupin mukaan vakaus johtuu osittain Kiinan vaikeuksissa olevasta rakennussektorista, joka on lieventänyt Kiinan kysyntää.

Muu maailma on kuitenkin käyttänyt varastojaan, ja maailman varastot kävivät kriittisen alhaisiksi syksyllä 2021. Lokakuussa LME ilmoitti pienimmästä varastosta sitten vuoden 1974, vain 14 150 tonnia, mikä aiheutti paniikkia markkinoilla. Sittemmin tilanne on vakiintunut. 

Useissa ulkopuolisissa analyyseissä arvioidaan, että vuonna 2022 markkinoilla on jopa 200 000 tonnin pula.

Graph

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä näemme, että kuparin odotetun kysynnän ja tarjonnan välillä on huolestuttava kuilu. Kaivoksen perustaminen vie 5-10 vuotta, eivätkä tällä hetkellä suunnitellut hankkeet näytä vastaavan kuparin kysyntään, joka kasvaa vihreään energiaan, sähköautoihin ja muihin sähköisiin tuotteisiin siirtymisen myötä.

Ruostumaton teräs - paremmat ajat edessä

Alumecon ruostumattomien terästen tuotepäällikkö Simon Lyngholm odottaa ruostumattoman teräksen markkinoiden viilenevän vuoteen 2021 verrattuna. Hinnat nousevat kysynnän odotetun kaksinumeroisen kasvun vuoksi, mutta perushintojen ja seosainelisien odotetaan nousevan maltillisemmin kuin vuonna 2021.

Läpimenoajat ovat edelleen pitkiä, tällä hetkellä 4-6 kuukautta, eikä tämä näytä muuttuvan lähiaikoina. 

Kaiken kaikkiaan Simon Lyngholm arvioi, että hinta ja saatavuus ovat edelleen haastavia vuonna 2022, ja kuten kuparin ja alumiinin kohdalla, vihreä siirtymä vaikuttaa ruostumattomien terästen tuotantoon. Yksi syy on se, että sähköautojen litiumakut lisäävät nikkelin kysyntää ja saavat hinnat nousemaan. 

Nikkelin hinta nousi hiljattain 24 000 dollariin tonnilta, mikä on korkein hinta sitten vuoden 2011. Lars Tragstrupin mukaan nikkelin maailman varastot ovat olleet vapaassa laskussa keväästä 2021 lähtien, ja tämä suuntaus on toistaiseksi jatkunut vuonna 2022.

Graph