REACH

reach_compliance.jpg

Tiesitkö, että ... REACH on kemikaaleja koskeva asetus, joka on ollut voimassa kaikissa EU-maissa vuodesta 2007 lähtien, ja että REACH säätelee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyjä?

REACH-asetuksen tarkoituksena on muun muassa luoda yhteiset säännöt kaikkiin EU-maihin kemikaalien rekisteröintiä koskien. Sisämarkkinoiden lisäksi se pyrkii suojelemaan myös ihmisiä ja ympäristöä.

Alumeco antaa tarvittaessa lisätietoa tästä asiakirjasta.

     
Aluminium REACH Copper REACH Brass REACH
Bronze REACH Stainless Steel REACH Copper-Nickel REACH